Denkwerker in de zorg

Auteur

Wolter Paans rondde zijn promotiestudie naar de accuraatheid van de verpleegkundige diagnose, gerelateerd aan kennis, kennishulpmiddelen en redeneervaardigheden af aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Denkwerker in de zorg komt voort uit zijn wetenschappelijke bevindingen alsmede uit zijn didactische ervaring als docent verpleegkunde.

 

Over het boek

Van verpleegkundigen wordt verwacht dat zij patiënten de best beschikbare verpleegkundige behandeling bieden. Daartoe worden de principes van het ‘evidence based’ handelen  in de beroepsopleiding aangeleerd. Maar is die kennis voldoende? Om patiënten een hoge mate van kwaliteitszorg te kunnen bieden is meer nodig: een kritische denkhouding,  goed ontwikkelde redeneervaardigheden en vakinhoudelijk leiderschap. In Denkwerker in de zorg staan juist deze aspecten centraal. Het boek biedt achtergrondkennis en oefeningen  die in basisleerboeken vaak onderbelicht blijven. Denkwerker in de  zorg helpt de lezer vragen te stellen én te beantwoorden om daar vervolgens op te kunnen reflecteren. Niet reflecteren om te reflecteren, maar met als doel de gemaakte keuzen te kunnen verantwoorden aan zichzelf en  anderen. Individuele verpleegkundige denkkracht is een van de belangrijkste peilers waar de kwaliteit van de zorgverlening  op rust. Denkwerker in de zorg is bedoeld voor studenten verpleegkunde en voor ervaren verpleegkundigen die vinden dat zij hun geest moeten blijven scherpen.

 

Over de website

De schrijver van dit boek nodigt verpleegkundigen, studenten Verpleegkunde, onderzoekers en docenten van harte uit een bijdrage te leveren aan de website die verbonden is aan dit boek. Verschillende opdrachten in dit boek vragen niet om een eensluidend antwoord dat in alle gevallen als volkomen goed of volledig fout beoordeeld kan worden. Nuanceringen en contextuele factoren bieden mogelijk een andere kijk op de zaak. Graag verrijkt de auteur zijn boek met kennis en ervaringen van lezers. Zo bestaat er de mogelijkheid de vragen die in het boek staan op de website te beantwoorden. Iedereen is dan ook van harte uitgenodigd de antwoorden op de vragen uit het boek in te dienen via de website. De auteur heeft de wens om, samen met een inhoudsdeskundige redactie, een selectie te maken van voorbeeldantwoorden die ingediend zijn door lezers van het boek. Deze selectie van voorbeeldantwoorden kan dan, met goedkeuring van de indiener, op de website geplaatst worden. Zo kunnen toekomstige lezers het antwoord op de vraag dat zij zelf gegeven hebben spiegelen aan verschillende voorbeeldantwoorden die door andere lezers inmiddels gegeven zijn. Hierdoor kan iedere lezer uiteindelijk tot nieuwe, meer genuanceerde antwoorden komen. Zo is het mogelijk dat lezers nu en in de toekomst van elkaar leren.

 

Echter, niet alleen antwoorden op de vragen die gesteld zijn in het boek, kunnen ingediend worden. Kennisontwikkeling en kennisdeling kan snel en efficiënt via een website. Vandaar dat de mogelijkheid bestaat om ook informatie van eigen hand,of (links) vanuit andere internetbronnen in te dienen om de website mee te verrijken. Het kan gaan om artikelen, presentaties, (conceptuele) modellen, figuren, tabellen, foto’s,  filmpjes; zelf gemaakt of van youtube, etc. Ook in dit geval zal een deskundige redactie bepalen of een en ander op de website plaatsbaar is. Deze redactie houdt rekening met de inhoudelijke kwaliteit, de kwaliteit van de vormgeving van het ingediende materiaal, de relevantie ervan en met (auteurs)rechtelijke bescherming / copyrights.  

 

De website bevat ook een forum. Op dit forum kunnen lezers vragen stellen aan elkaar en aan de auteur of vrijblijvend hun mening geven over bepaalde onderwerpen die in het boek of op de website behandeld worden.

Dit boek bestellen?

Dat kan in de webshop van Boom uitgevers.